Traenail Leis an Todhchai

Cumann CLG nua ag moladh na hoige

Is féidir aidhm Chumann na Fuiseoige a achoimriú mar seo: ‘Ag soláthar spóirt Ghaelaigh don phobal sa cheantar Coilín’ – is chuige seo atá muid. Tá muid suite sa Mhórcheantar Coilín i mBéal Feirste, ina bhfuil na hestáit Cill Uaighe, An Poll Glas, agus Lagmór. Tá thart faoi 30,000 duine againn sa cheantar seo. Tá líon mór dóibh seo faoin aois bliain is fíche. Ar an drochuair, nuair a luaitear an óige inár gceantair, is samhail diúltach a bhíonn ag daoine: samhail de thiománaithe spraoi, samhail de lucht smúrtha gliú, samhail de dhaoine óga ag ól… Cosúil le haon cheantar eile, tá ár gcuid fadhbanna againn, agus rud é sin a bpléann muid leis mar phobal.
Ní ba luaithe sa bhliain seo, bhunaigh scata daoine áitiúla – cuid acu le cúlra sa C.L.G., cuid eile gan cúlra C.L.G. ar bith – bhunaigh said ár gcumann. Rinne Uachtarán an C.L.G. in Uladh, Micéal Ó Grianáin, an cumann a lainseáil go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair 2004. Thig leis an C.L.G. ról dearfach a bheith aige inár bpobal dar linn, agus shocraigh Cumann na Fuiseoige ar ról dearfach gníomhach dár gcuid féin a imirt maidir lenár bpobal agus a chuid fadhbanna.
Faoi láthair, níl ach foirne peile againn, agus bíonn muid ag obair le gasúir agus le cailíní d’aois idir cúig agus ceithre bliana déag. Bíonn breis agus céad páiste ag freastal ar ghnáth-sheisiún traenála maidin de Sathairn. Tá sé de rún againn an cumann seo a fhorbairt diaidh ar ndiaidh, agus níos moille sa bhliain tá súil againn tosú ar an iománaíocht a imirt sa chumann. De réir mar a éiríonn ár n-imreoirí bunaithe níos sine, tá súil againn foirne agus imreoirí a chur ar an pháirc ag gach uile leibhéal i spórt Gaelach.
Maidir le háiseanna, níl suíomh dár gcuid féin againn, ós rud é gur cumann nua muid, agus mar gheall air seo bíonn gach traenáil ar siúl ag Brooke Activity Centre. Ach tá muid ag déanamh ár ndícheall páirc agus foirgneamh cumainn a fháil. Tá a fhios againn go maith cé chomh deacair agus a bheidh sé seo, ach creideann muid gur gné rí-thábhachtach d’fhorbairt fhadtéarmach an chumainn é agus mar sin, is ceann dár bpríomhthosaíochtaí é ár n-áitreabh féin a fháil.
Ar na mallaibh, fuair muid deontas £500 ó Scéim Thacaíocht Phobail 'Colin Health for All', a fhaigheann maoiniú ó Lisburn Health and Social Care Group.
Tugadh líon beag deontas do ghrúpaí éagsúla sa cheantar, agus bronnadh an deontas seo ar ár gcumann chun tionscadal s'againne ‘Traenáil leis an Todhchaí’ a chur i bhfeidhm.
Bhí an meid seo le rá ag Cathaoirleach an chumainn, Padraic McCotter:
‘Tháinig an smaoineamh chugainn cúpla mí ó shin le linn ceann de na seisiúin traenála a bhíonn ar siúl againn gach maidin Sathairn.
‘Is é a tharla ná gur thaispeáin páiste ón fhoireann faoi ocht mbliain, thaispeáin sé an dóigh cheart chun ceacht traenála áirithe a dhéanamh do dhuine de na traenálaithe sinsearacha. Mar gheall air seo, thosaigh muid ag magadh leis na tuismitheoirí agus iad ag rá go mbeadh na páistí dár dtraenáil féin gan mhoill. Ansin rinneadh dearmad de. Níos moille sa tseachtain chuir oibrí Thacaíocht Phobail muid ar an eolas faoin scéim ‘Health For All’ agus d'aithin muid go raibh an ceart ag na tuismitheoirí: ‘bheadh na páistí dár dtraenáil gan mhoill’!
‘Mar sin, thug muid ‘Traenáil leis an Todhchaí’ ar an tionscadal, mar is ionann an todhchaí agus ár bpáistí.
‘Tá dhá ghné éagsúla leis an tionscadal. Thig linn traenáil sa bhreis a thabhairt isteach do na páistí leis an deontas, agus is léir go mbeidh an cumann agus ballraíocht s'againne thuas leis seo. Ach ar leibhéal eile, tabharfaidh na páistí na scileanna seo ar aghaidh, chan do dhaoine dá n-aoisghrúpa féin, ach dá dtuimitheoirí agus dá seantuismitheoirí.
‘Tá muinín ar leith ag Cumann na Fuiseoige as ár bpobal féin agus creidimid gur féidir linne níos mó ná spórt agus cultúr a chur isteach ann. Tá 'Colin Health for All' ag cur lenár gcumas chun seo a dhéanamh, agus chun béim a chur ar shláinte agus ar fholláine choirp mar shlí bheatha. Má éiríonn le cumann s'againne seo a chur ina luí ar dhaoine tríd an tionscadal seo, gan trácht ar aois nó dála sláinte s'acu, agus má chuireann muid iad chun smaoinimh ar fheabhsú a gcuid folláine, bhuel, beidh muid uilig thuas leis sin.’

Glacann Cumann na Fuiseoige le páistí ó chúig bliana go dtí ceithre bliana déag do thraenáil gach maidin Sathairn ag Brook Activity Centre, Cill Uaighe. Tosaíonn an traenáil ar 11.00rn agus bíonn fáilte roimh chách.

Topics