Sl Cholmcille 2006

Comhdháil air An Teanga & an Oidhreacht

1. Comhdháil air An Teanga & an Oidhreacht Dé Céadaoin 8 & Déardaoin 9 Márta 2006
2. Caint & ceolchoirm (cead isteach saor in aisce) 8.00pm Dé Céadaoin 8 Márta (cead isteach saor in aisce) Amhráin an Aigéin Atlantaí: Éirinn, Albain is Ceanada Margaret Bennett & Lillis Ó Laoire & Ceolchoirm le Lynette Fay, bean an ti, Tiarnán Ó Duinnchinn & a chairde.

Ionad don dá imeacht:
Caisleán Bhéal Feirste, Bóthar Aontroma, Béal Feirste.

Amharcóidh an chomhdháil seo ar phobail Ghaeilge in Éirinn, Albain agus in Eilean Mhanainn, agus ar an tírdhreach inar mhair siad agus ina maireann siad. Is é ábhar na comhdhála:

 • a. an traidisiún mara agus talmhaíochta ar chósta na hÉireann agus ar chósta thiar na hAlban;
 • b. Naomh Colm Cille, agus an tírdhreach in Éirinn agus in Albain sa tréimhse luathChríostaí;
 • c. an scéalaíocht, an amhránaíocht, na comuinn eachdraidh agus an teanga sa phobal
 • d. oidhreacht mharthanach i bpobail Ghaeilge an 21ú céad;
 • e. caoi a bheith ag cuairteoirí , agus ag cuairteoirí nach cainteoirí Gaeilge iad, dul i ngleic le hoidhreacht Ghaeilge dhúiche.

  Cothaíonn Colmcille cumarsáid idir thraidisiúin na Gaeilge in Éirinn agus in Albain. Beidh páirt ag ionadaithe ó lucht Gaeilge Mhanann sa chomhdháil chomh maith.

  Tógann Slí Cholmcille 2006 ar chomhdháil i mBealtaine 2004, a eagraíodh i bpáirt le Músaem Contae, agus le Comhairle Chontae Dhún na nGall. Beidh aird ar leith ag comhdháil 2006 ar bheartais phraiticiúla agus ar an áit atá ag an oidhreacht teanga sa turasóireacht chultúrtha. Beidh ionadaíocht láidir ó ghrúpaí pobail atá ag obair leis an oidhreacht agus an teanga. Tabharfaidh an chomhdháil agus tuairisc na comhdhála, bun do rianta do chuairteoirí agus do chláir ghníomhaíochta a nascann traidisiúin Ghaeilge na hÉireann agus na hAblan. Beidh ionadaithe ó Visit Scotland agus ó Bhord Turasóireacht Thuaisceart Éireann i láthair.

  Mairfidh imeachtaí na comhdhála ó 9.15 ar maidin go dtí 5.00 tráthnóna ar an dá lá, agus beidh ceol agus amhráin Ghaeilge sa chaisleán oíche Chéadaoin an 8 Márta. Déanfar aistriúchán comhuaineach go Béarla ar chainteanna i nGaeilge na hÉireann agus i nGaeilge na hAlban.

  Beidh táille de £10 ar an chomhdáil le costais lóin, tae agus caife a chlúdach.

  I measc na gcainteoirí beidh:

 • Margaret Bennett, Amhráin Ghàidhlig agus tírdhreach Cheanada;
 • Jonathan Bell: Na pobail Ghaeilge agus Gháidhlig agus an traidisiún mara agus talmhaíochta ar chósta na hÉireann agus ar chósta thiar na hAlban.
 • Lillis Ó Laoire
 • Brian Lacey, Stiúrthóir Dúchas ar Colm Cille, agus tírdhreach na hÉireann agus na Alban sa tréimhse luathChríostaí;
 • Chrisella Ross, Pròiseact nan Ealan: Scéalaíocht i bpobail Gaeilge sa 21ú aois
 • Breesha Maddrell, Ionad Léann Mhanann;
 • Domhnall Màrtainn, Comunn na Gàidhlig
 • Daithi Ó hÓgáin, Coláiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath

  Beidh páirt sa chomhdháil ag ionadaithe ó:

 • Comunn Eachdraidh Barabhas & Brù, Leòdhas
 • Comunn Eachdraidh Lios Mòr, Earra Ghàidheal
 • Céim Aniar, Na Dúnaibh, Tír Chonaill
 • Carn Tochair, Co. Dhoire
 • Gleann Fhinne, Tír Chonaill
 • Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Tír Chonaill

  Eolas:
  Maolcholaim Scott - + 44 (0) 28 90 238 293, ccille.ultach@cinni.org;

  Mairi Macleod - + 44 (0)1851 870 264, mairi@yahoo.co.uk
  Colmcille,
  6 - 10 Sráid Uilliam,
  Béal Feirste BT1 1PR

  Eolas faoi lóistín:
  Caiterina McGrattan - colmcille.caiterina@hotmail.co.uk.View English Translation:

 • Topics