Fas An Droichead

Bhunaigh grúpa Gaeilgeoirí  naíscoil  in 1981 sa Trá Ghearr, a raibh Naíscoil Mhic Airt mar ainm air.  Ansin bunaíodh ceann eile thar an droichead in 1989, Naíscoil An Mhargaidh. Is sa dhá ghrúpa sin atá fréamhacha An Droichead, a bunaíodh in 1992. Eagraíocht muid atá ag obair chun an teanga is an cultúr dúchais a chur ar fáil i ndeisceart  agus in oirthear Bhéal Feirste.

Reachtálann muid naíscoil laethiúil, Naíonra an Droichid; tá bunscoil againn, Scoil an Droichid, a bhfuil ochtó dálta inti; reachtálann muid ranganna oíche do thuismitheoirí is do dhaoine fásta, agus imeachtaí íarscoile do pháistí. Tá lárionad cultúir againn in aice leis an bhunscoil, Lárionad An Droichid, mar a mbíonn ranganna, ceolchoirmeacha, drámaí agus réimse leathan d’imeachtaí eile ag tárlú ann i rith na bliana.

Sé an cuspóir atá againn ná seirbhisí Gaeilge a sholáthar do phobal labhartha na Gaeilge atá ag fás ar fud na gceantar sa taobh seo den chathair.  Tá sé mar aidhm againn fósta suim sa teanga a mhuscailt i ndaoine nár smaointigh uirthi riamh mar rogha daofa agus dá bpáistí.

Is féidir le daoine ar mhaith leo a gcuid eolais a leathnú dul i dteagmháil linn ar +44 (0) 28 9028 8818, nó ag eolas@androichead.com

Topics