Ragairne san Iarthar

Tá an Nollaig thart. Tusa dubh dóite. Gan pignin rua sa sparán agat. Aon mhí déag sula bhfeiceann tú Daidí na Nollag arís, agus teastaíonnn cúpla oíche amach uait, cúpla béile deasa. Bhuel, seans ar bith is dóiche, ach má thagann tú ar chúpla punt, thig leat diúltú do na háiteanna costasacha i lár na cathrach agus tabhair d’aghaidh ar an mecca sóisialta atá in Iarthar Bhéal Feirste!
Cé gur ag leathmhagadh atá mé anseo (agus tú ar tí tacsaí dubh a fháil suas an bóthar), tá níos mó le déanamh i mBéal Feirste thiar san oíche ná mar a bhí riamh. Tá rogha níos leithne d’áiteanna níos fiúntaí, agus is cinnte má shocraíonn tú ar dhul amach go bhfaighfidh tú áit nó imeacht atá ag fóirstean duit féin agus do do chomhluadar.
Más ea gur duine óg thú agus tú ag iarraidh dul ag baitsiléireacht, tá an iomad áit a dtig leat dul a bhfaighfidh tú giota maith ‘tallaine’ iontu. Bain triall as an Sliabh Dubh ar bhóthar na Carraige Báine, nó Gort na Móna in aice leis an mhórbhóthar Móna. Tá Cumann na Meirleach níos mó agus tá sé suite ar an phríomhbhóthar Baile Andarsáin. Bíonn scaifte ansin gach Aoine agus Satharn. Gabh suas an bóthar agus gheobhaidh tú an aoisghrúpa céanna in Becketts ar bhóthar Bhaile Stíobhaird. Dála an scéil, tá beár iontach i ngach ceann de na háiteanna seo chomh maith, má tá tú ag iarraidh éalú ó lucht an dioscó! (Seo leid: más deoch saor atá uait ní bhfaighfidh tú í níos saoire ná i gCumann na Meirleach—an pionta is saoire ar an bhóthar.)
Dóibh siúd atá níos sine agus atá ag iarraidh deoch, damhsa, nó dinnéar, tá cuid mhór áiteanna deasa le dul anois. Tá rogha chomh mór sin ann nach dtiocfadh liom dul tríd an liosta iomlán. Piocfaidh muid roinnt acu.
Má thosaíonn muid thíos an bóthair, tá siad i ndiaidh cóiriú agus athrú a dhéanamh ar Caffrey’s agus a sheanainm a thabhairt air arís. Mar sin, tá an Beehive againn arís, ach an uair seo, is teach tabhairne geal oscailte é—áit iontach do phionta ciúin nó giota beag ceoil más maith. Tá An Chutlúrlann in aice leis sin, ag cur amach scoth den chultúr, den bhia, den cheol, den dráma, agus téann an liosta ar aghaidh. Tá cuid mhaith athruithe déanta ar an Chultúrlann ar na mallaibh chomh maith, agus tá café beag álainn acu san oíche do ghaeilgeoirí, foghlaimeoirí, agus cuairteoirí eile.
Ag bogadh suas an bóthar, tá MacEnaney’s ag bun bhóthar an Ghleanna, sean teach tabhairne a bhfaighfidh tú ceol agus bia ann—agus pionta iontach—ach atá i bhfad níos fearr don pheil Dé Sathairn. Áit ghalánta eile ar bhóthar an Ghleanna sin an Glenowen. Gheobhaidh tú suaimhneas agus tú ag ól nó ag ithe anseo, agus tabharfar aire duit, ach tá níos fearr ann ó thaobh bia. Sean-institiúid Iarthar Bhéal Feirste ab ea McDermots, nach maireann agus mór an trua, ag barr bhóthar an Ghleanna, ach tá cumann Roddy McCorley ann go fóill chun pionta ciúin a fháil i suíomh stairiúil.
Má tá cónaí ort sa cheantar Coilín nó má tá tú ag taisteal isteach ó Lis na Garbhach, is dócha gur fóirsteanaí Becketts in aice le Cill Uaighe ná aon áit eile. Bíonn an áit seo gnóthach an t-am ar fad, agus ní nach ionadh: tá beár agus bialann iontach maith acu, agus tá sé suite i lár ceantair ollmhóir nach bhfuil mórán eile ann.
Ag teacht anuas an bóthar (Stíobhaird) arís, tagann tú chun an Hunting Lodge. Tá an ’Lodge ar an líon beag áiteanna a raibh mé ag dul chuige nuair a bhí mé ocht mbliana déag, a bhfuil dúil agam ann go fóill. Bíonn bannaí ceoil iontach san áit i rith an ama, go háirithe Dé Domhnaigh, agus tá sé chomh deas nua-aimseartha le háit ar bith i lár na cathrach i ndiaidh na hathruithe a rinneadh air ar na mallaibh (cé gur cailleadh cuid de charachtar na háite dar liom). Chomh maith leis seo, gheobhaidh tú béile shaor álainn ulmhaithe ag cócaire maith.
Ach caithfidh mé a rá gur fearr liom thar aon áit eile faoi láthair an Whitefort ar bhóthar Bhaile Andarsáin. Caithfear an áit seo a fheiceáil. Leagadh go talamh an áit i dtine sna nóchaidí, agus tógadh athuair í cúpla bliain ó shin. Déarfainn gurb é an beár is mó agus is deise dá raibh mé ann riamh. Mar a deir an seanfhocal: ní mar a shíltear a bhítear, ach mar a tchítear, agus mholfainn duit dul leis an áit a mheas. Bíonn siamsa taitneamhach ann, atmaisféar cairdiúil, pionta Guinness nach bhfuil a leithéid le fáil ar an bhóthar, agus an bhialann is fearr in Iarthar Bhéal Feirste faoi láthair.
Taobh amuigh de na háiteanna móra atá luaite agam, tá an iomad tithe tabhairne beaga mórthimpeall ar an cheantar, ina bhfaighfidh tú pionta galánta agus craic nach bhfuil a shárú le fáil. Sa mhullach air seo, tá na cumainn CLG ar na háiteanna is fearr dí agus craice sa chathair. Tá Seán MacDiarmada, Rossa, Naomh Pól, agus Lámh Dhearg ar na cinn is fearr, gan trácht ar chumas lúthchlis na bhfoirne!
De ghnáth, ní bhíonn ort ach cúpla punt a íoc isteach chuig na dioscóanna agus, ar ndóighe, ní íocann tú isteach chuig beár ar bith.
Mar sin, thig leat oíche mhaith a fháil, pionta deas, béile bhlásta… agus iad uilig i bhfad níos saoire ná an rud ceannan céanna sa lár. Agus seo uilig ar leac an dorais, gan turas fada tacsaí ar bith, cad chuige a rachfá áit ar bith eile?

Le Pól Deeds

Topics